Menu

Zastosowania urządzeń

SkyRay-SPEKTROMETRY XRF,EDXRF,WDXRF,ICP,AAS,AFS,Chromatografy

 • Spektrometry EDX

  Spektrometry XRF serii EDX 

  edx3600b_3

  Fluorescencyjne spektrometry rentgenowskie z dyspersją energii (EDXRF) są stosowane do dokładnej i nieniszczącej analizy zawartości określonych pierwiastków w danej próbie. Spektrometry EDXRF są proste w obsłudze i nie wymagają wielu zabiegów związanych z preparatyką prób, z tego względu są często wybierane do wielu różnorodnych zastosowań. Analizatory wykonują pomiary pierwiastków niebezpiecznych (zgodnie z RoHS, WEEE, Prop-65 itp), prowadzą analizy stopów, określają skład biżuterii lub wartość karatową złota, prowadzą pomiary grubości i składu powłok metalicznych, analizy surowców mineralnych, ceramiki, badają zawartość metali i innych pierwiastków w paliwach, glebie, wodzie itp.

   

   
 • Spektrometry THICK

   

  Spektrometry XRF serii THICK

  thick800a-big

  Spektrometry EDXRF w specjalnym wykonaniu przeznaczone do dokładnej i nieniszczącej analizy pierwiastkowej i pomiarów grubości powłok metalicznych. Spektrometry THICK są proste w obsłudze i nie wymagają wielu zabiegów związanych z preparatyką prób, a pojemna komora pomiarowa mieści również duże elementy. Analizatory mogą wykonywać pomiary pierwiastków niebezpiecznych (zgodnie z RoHS, WEEE, Prop-65 itp), posiadają ruchomą platformę i wykonują analizy wielopunktowe.

   

 • Spektrometry OSA

  Spektrometry XRF serii OSA 

  osa100-b

  Spektrometr OSA 100 to analizator wykorzystujący technologię EDXRF do analiz  pierwiastkowych wykonywanych w strumieniu przepływającej zawiesiny lub szlamu. Spektrometr ma budowę modułową i jest łatwy do przystosowania i pracy w każdych warunkach. Pobór i dystrybucja próbek jest w pełni zautomatyzowana, co zapewnia wygodne zarządzanie procesem pomiarów
  Znajduje zastosowanie w przemyśle wydobywczym, hutnictwie i metalurgii stali i metali nieżelaznych oraz w kontroli jakości w przemyśle petrochemicznym. 

   


 • Spektrometry WDX

  Spektrometry XRF serii WDX


  wdx400_logo

  Rentgenowskie spektrometry fluorescencyjne z rozproszeniem fali (WDXRF)  przeznaczone są do dokładnej i nieniszczącej analizy pierwiastkowej w przemyśle metalurgicznym i budownictwie. Wysoka energia lampy i doskonała rozdzielczość gwarantują niezwykle dokładny i powtarzalny pomiar. Pomiary pierwiastkowe są wykonywane przy ściśle określonych długościach fali specyficznych dla danych pierwiastków, więc wykluczone są jakiekolwiek zakłócenia i interferencje. Analizatory oznaczają pierwiastki od Na do U w stężeniach od 1 ppm do 99,99%.

   


 • Spektrometry ICP

  Spektrometry ICP

  icp2000_b

  ICP-2000 to spektrometr o wzbudzeniu plazmowym z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP). Umożliwia wykrywanie ok. 70 pierwiastków w różnych materiałach. Spektrometry plazmowe są szeroko stosowane zarówno w ośrodkach naukowych, jak i w laboratoriach przemysłowych w dziedzinach takich jak geologia, metalurgia, inżynieria materiałów zawierających metale ziem rzadkich, galwanizacja, przemysł cementowy, petrochemiczny, inżynieria chemiczna, badania stanu środowiska, metalurgia metali nieżelaznych, nauki medyczne i farmaceutyczne, przemysł spożywczy i rolnictwo.

   

   

 • Spektrometry AAS

  Spektrometry AAS

  aas6000-b

  AAS 6000 to seria spektrometrów absorpcji atomowej. Wykorzystują one fakt, że atomy w stasnie podstawowym moga absorbować promieniowanie o ściśle określonej długości fali. AAS 600 jest wyposażony w uchwyt na 8 lamp do pomiarów różnych pierwiastków, posiada funkcje automatycznego wzmocnienia, ustawiania zera, kompensacji tła itp. Spektrometry AAS znajdują zastosowanie w przemyśle mineralnym i metalurgicznym, w badaniach jakości wody, ścieków i odpadów, a także w przemysle petrochemicznym, spożywczym i farmaceutycznym.

   

   

 • Spektrometry AFS

  Spektrometry AFS

  asf200t

  Spektrometria fluorescencji atomowej z generacją wodorków (HG-AFS) to stosunkowo nowa i złożona technika analityczna. Pozwala na oznaczanie pierwiastków, które są zdolne do tworzenia gazowych wodorków, takich jak: As, Sb, Bi, Se, Te, Pb, Sn, Ge, oraz pierwiastków, które tworzą związki lotne - Hg, Cd, Zn. AFS 200T jest spektrometrem dwukanałowym spełniającym najwyższe wymagania co do jakości wykonywanych analiz.  

   

   

   

 • Chromatografy GC, GC-MS

  Chromatografy gazowe

  gc5400_b

  Zaawansowane technologicznie chromatografy gazowe produkowane zgodnie z systemami jakości i spełniające międzynarodowe standardy. Urządzenia są wielofunkcyjne i proste w obsłudze. Wyposażone sa w opcje zdalnego sterowania i zapewniają doskonałą wydajność i dokładność pomiarów dzięki wyborowi detektorów, kolumn i elementów wyposażenia dodatkowego.
  Odgrywają one dużą rolę w kontroli jakości produktów chemicznych. Znajdują również zastosowanie w medycynie, przemysle spożywczym, badaniach środowiskowych, kryminalistyce, rolnictwie i w badaniach jakości towarów i produktów petrochemicznych.

   

   

   

© 2008 EnviSense - Skyray Instrument Polska | Design by vonfio.de